Výhody prefabrikované lodžie

Skript: celý řádek na 100% šířkyKlimatické jevy mají na konstrukci balkony i lodžie neblahý vliv. Vlhkostí a mrazem dochází k poškození betonových podest a také dochází ke korozi kovových prvků, jako je zábradlí a co je horší i ke korozi kovových výztuží. Koroze tak způsobuje statickou poruchu výztuže balkonu a tím dochází ke ztrátě soudržnosti betonových prvků balkonu. Je nasnadě, že takový balkon je pak životu nebezpečný.

Často se také setkáváme s tzv. tepelným mostem balkonů. Odstranit tento neduh stávajících balkonů je nemožné, jedná se o konstrukční vadu. Předsazená betonová lodžie naproti tomu tepelný most nevytváří.

Zvláštním typem balkonů jsou tzv. zavěšené celokovové balkony, které se používaly na bytových domech typu G57 a na stavebních soustavách T06B. Balkony jsou zavěšeny na ocelových hácích a jejich demontáž je velmi snadná. Z důvodu koroze kovových částí je jejich životnost poměrně krátká a v dnešní době již vypršela.

Nové předsazené lodžie lze vystavět i na místo stávajících představených lodžií, u kterých je přerušení tepelného mostu náročnější a finančně nákladnější. Při zateplení pláště domu navíc dochází ke snížení užitné plochy stávajícího balkonu. Naše technologie REVITALSTAV naopak umožňuje zvětšení plochy lodžie ve standardu na 5,2 m2 (3,6 x 1,45 m) a to je v některých případech více jak o dvojnásobek. Umíme vyrobit lodžii o maximálním rozměru 4,2 x 1,45 m.

Plánovaná rekonstrukce domu je skvělou příležitostí pro výměnu starých balkonů za nové předsazené lodžie.

Nová konstrukce lodžie je založena na betonových základových konzolách, které jsou nad úrovní existujících základů domu ukotveny pomocí ocelových kotev, přes obvodový plášť domu do příčných nosných panelů, nebo stropních panelů, popřípadě věnců.

Zábradlí je buď celobetonové (v současnosti nejprodávanější), nebo ocelové opatřeno zinkováním a syntetickým nátěrem s čirou či neprůhlednou výplní.

Lodžie systému REVITAL SYSTEM nabízí mnohem delší životnost než varianta opravy či výměny stávajících balkonů za celokovové.

Důležité upozornění!

Předsazené betonové lodžie sa dají osadit na cihlové domy i panelové doby včetně těch, na nichž dosu balkony nebyly. Ve stěně pod oknem se vyřízne nový otvor a osadí se balkonovými dveřmi. Obytný prostor lodžie tak získá zcela nový rozměr. Chcete li vužívat lodžii i v chladném počasí, doporučujeme ji osadit zasklením - posuvným či bezrámovým. Rádi vám poradíme s vhodným řešením.

Pozvedněte si svou úroveň bydlení o něco výš a užívejte si většího prostoru.


Jaké jsou výhody prefabrikované lodžie?


Stávající balkonyPrefabrikované lodžie

Užitná plocha2,5 m25,2 m2
Rozměry2,4 x 0,9 m3,6 x 1,45 m
Životnost30 let max.60 let max.
BezpečnostVýrazná koroze, vyčerpaná životnost, často havarijní stavStaticky bezpečné - návaznost na panelový objekt
VzhledNepříznivýTvarové a barevné varianty - lepší vzhled objektu
Cena bytuNepříznivá vzhledem k fyzickému opotřebeníZvýšení tržní ceny přesahující náklady na výstavbu
ÚdržbaObtížnáŽelezobetonové konstrukce z pohledového betonu nevyžadují údržbu
KompletaceNení možnáU železobetonového zábradlí je možné zasklít lodžie


Přerušení tepelného mostu


Prefabrikované prvky lodžie jsou po celé délce dilatovány od obvodového pláště 5-8 cm mezerou v závislosti na nerovnosti objektu. Tato mezera je při instalaci kontaktního zateplovacího systému (KZS) průběžně vyplněna izolantem a překryta KZS.

Nová lodžie tak nevytváří na rozdíl od stávajících konstrukcí tepelný most a stačí ji pouze opatřit nátěrem dle barevného řešení.

Přerušení tepelného mostu lodžie = úspora energie

Máte zájem o více informací?

Jméno *
Firma
E-mail *
Telefon *
Vaše zpráva *


Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.

Kontaktní formulář
(pole: jméno, e-mail, telefon, firma, zpráva)