Typický průběh akce

01

Odstranění stávajících konstrukcí z obvodového pláště: kovové zavěšené balkony, betonové přesahy u francouzských oken, betonové krakorce nebo stávající předsazené lodžie.
02

Vysekání základových kapes pro lodžie v obvodovém plášti domu s vytvořením roznášecích patek pro základovou konzolu.
03

Založení základových konzol lodžie, instalaci podest s průběžnou výstavbou dalších pater s kotvením přes kotvící trny.
04

Osazení vystavěné sestavy lodžií zábradlím, které jste si zvolili.
05

Nátěr celé sestavy lodžií dle barevného návrhu, s řešením doplňkových prvků dle vašeho výběru.
06

Zasklení lodžií rámovým posuvným nebo bezrámovým otočným systémem.Typický postup realizace lodžií

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 6Původní stav domu
Průběh výstavby lodžií
Hotová realizace

Ukázka realizace průchozích lodžií

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 7Máte další dotazy?

zeptejte se na cokoliv