Montáž lodžií a servisní práce

Skript: celý řádek na 100% šířkyMontáž prefabrikovaných lodžií REVITAL SYSTÉM je prováděna pouze specializovanými a odborně vyškolenými pracovníky naší společnosti. Základem je příprava již ve formě projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a související přípravy statického posouzení samotné konstrukce lodžií, ale také i statické posouzení celé budovy s ohledem výstavby lodžií REVITAL SYSTÉM.

Servisní práce jsou vyžadovány na základě požadavků zákazníků z hlediska běžné údržby a kontroly standardně prováděné našimi pracovníky. Servisní práce provádíme individuálně po dohodě s každým objednatelem.